banner home
Bemutatkozunk

 
 
"Az idővel egy úton rohan az élet,
 de az utat a célig mi építjük meg."
 
„Az erős fogyasztóvédelem a jól működő gazdaság elengedhetetlen feltétele. Az erős fogyasztóvédelem nemcsak növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti kiszolgáltatottságukat a piacon erőfölényben lévőkkel szemben, hanem érvényt szerez az „értéket a pénzért” elv érvényesülésének és ezzel nemcsak fogyasztóként, de adófizetőként is védi a köztársaság polgárait.”
 
 A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület az 1982-ben megalakult Fogyasztók Országos Tanácsa Fehérvári Szervezetéből alakult át önállóan bejegyzett civil szervezetként és kezdte meg tevékenységét.
 
 Egyesületünk ügyfélszolgálati irodát működtet, melynek célja az információs tájékoztatási tevékenység, valamint a regionális fogyasztó-kapcsolati iroda működésének előmozdítása. Tanácsadói irodánkban, heti rendszerességgel, Csütörtökönként 8.00 – 12.00 óráig fogadjuk a panaszos ügyfeleinket. A fogyasztóvédelmi törvény szellemének megfelelően évi 3500 fő közötti panaszos ügyet intézünk a fogyasztók teljes megelégedettségére.
 
 Részt veszünk az önkormányzat munkájában, árhatósági feladat körében ellátjuk a közüzemi szolgáltatások területén a fogyasztók jogainak képviseletét az egész megye területén.
 
 A tanácsadást és az ügyintézést kiterjesztettük a fogyasztókon kívül, vállalkozások számára is, ahol az üzletek nyitásával kapcsolatos kérdésekre adtunk tanácsokat, illetve felvállaltuk a vitás esetek rendezését is. Régión kívül is nyújtunk tanácsadást.
 
 Telefonos ügyfélszolgálattal bővültünk, és ezen a  hívószámon 06-20-253-2270 hívhatják irodánkat panaszbejelentéssel kapcsolatban. Tovább bővítettük az internetes honlapunkat, amely tartalmaz egy olyan online adatbázist a fogyasztóvédelmi ismeretekről, amely virtuálisan támogatja, aktuális információkkal egészíti ki a fejlesztési munkát. Ez teremt lehetőséget arra, hogy könnyen, gyorsan láthassuk el friss információkkal a célcsoport tagjait – illetve szélesebb rétegeket – továbbá itt teremtünk lehetőséget, a tapasztalatcserét szolgáló internetes fórumnak is. Ez az internetes oldal alapja egy komplex fogyasztóvédelmi portálnak.
 
 
 Az EU pályázat keretén belül tovább folytattuk fogyasztóvédelmi képzéseinket, amely a Békéltető Testülettel együttműködve akkreditált képzésnek minősül. Ennek eredményeképpen, mivel mi nem csak a fogyasztók, hanem a piac szereplőinek a képzését is fontosnak tartjuk, Fejér megyében található nagy áruházláncok igazgatóit és ügyfélszolgálati dolgozóit is képzésre hívtuk meg.
 
 Évente rendezzük meg a Fogyasztók Kiváló Boltja és Fogyasztók Kiváló Vendéglátó Egysége díjátadását. Ez alkalomból a Polgármester Úrral okleveleket adunk át a városban működő boltok és vendéglátó egységek számára, elismerve kiemelten nagysikerű munkájukat.
 
A továbbiakban is szoros együttműködést szeretnénk fenntartani a Város Önkormányzatával, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, Békéltető Testülettel és a városunkban működő szolgáltató egységekkel a panaszügyek kezeléseinek érdekében.
 
Célunk a polgárok biztonságérzetének erősítése és az érdekeit védeni képes, tájékozott, tudatos fogyasztó formálása.
 
Fuják Csabáné Martinek Anna
Elnök - Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
 

Oldal nyomtatása